خانه / تعرفه پاکت

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارتیراژسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
پاکت تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰30.5 × A4 22یک رو ۴۰۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰22 × A5 16یک رو ۲۱۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ملخییک رو ۱۸۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A3یک رو ۲۷۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A4یک رو ۱۹۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰A5یک رو ۱۴۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰ملخییک رو ۸۵۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰A4یک رو ۵۰۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰A5یک رو ۳۰۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ملخییک رو ۲۳۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۱۲۰ گرم A3۱۰۰۰کیسه ای یا کیفییک رو ۹۸۰۰۰۰ تومان
پاکت کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰کیسه ای یا کیفی A3یک رو ۱۱۰۰۰۰۰تومان
پاکت کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰A4یک رو ۵۵۰۰۰۰ تومان
پاکت کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰A5یک رو ۳۲۵۰۰۰ تومان
پاکت گلاسه ۱۲۵ گرم۱۰۰۰30.5 × A4 22یک رو ۴۴۰۰۰۰ تومان
پاکت گلاسه ۱۲۵ گرم۱۰۰۰22 × A5 16یک رو ۲۶۰۰۰۰ تومان
پاکت گلاسه ۱۲۵ گرم۱۰۰۰ملخییک رو ۲۲۴۰۰۰ تومان
پاکت نخودی (ریسو)۱۰۰۰A3یک رو ۲۸۰۰۰۰ تومان
پاکت نخودی (ریسو)۱۰۰۰A4یک رو ۲۰۰۰۰۰ تومان
پاکت نخودی (ریسو)۱۰۰۰A5یک رو ۱۵۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰30.5 × A4 22یک رو ۵۰۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰22 × A5 16یک رو ۳۰۰۰۰۰ تومان
پاکت تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ملخییک رو ۲۵۰۰۰۰ تومان
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰A4یک رو ۱۴۰۰۰۰۰تومان
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰A5یک رو ۸۴۰۰۰۰ تومان
پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ملخییک رو ۶۸۰۰۰۰ تومان

چاپ در کرج | چاپ حرفه ای | چاپ کارت ویزیت در کرج | طراحی لوگو در کرج | چاپ مهر در کرج | چاپ سیدی |چاپ انواع کارت ویزیت ، تراکت ، گلاسه ، ست اداری

محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی