خانه / تعرفه پوستر، فولدر و کاتالوگ

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارتیراژسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
فولدر سلفون مات یا براق
(۶ روز کاری)
۱۰۰۰A4یک رو
ــــــــــ
دو رو
۱۳۰۰۰۰۰تومان
__________
۱۶۰۰۰۰۰تومان
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰70 × 50یک رو۸۲۰۰۰۰ تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰45 × 60یک رو۷۳۰۰۰۰ تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰70 × 50یک رو۶۶۰۰۰۰ تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰45 × 60یک رو۶۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰70 × 50یک رو۱۱۷۰۰۰۰تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰45 × 60یک رو۱۰۰۰۰۰۰تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰70 × 50یک رو۹۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰45 × 60یک رو۸۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
کاتالوگ فوری گلاسهتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
۳۳۰۰۰۰ تومان
__________
۴۵۰۰۰۰ تومان
کاتالوگ فوری سلفون ماتتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
۳۳۰۰۰۰ تومان
__________
۴۵۰۰۰۰ تومان
کاتالوگ فوری سلفون براقتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
۳۳۰۰۰۰ تومان
__________
۴۵۰۰۰۰ تومان
کاتالوگ فوری لیبلتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
۴۵۰۰۰۰ تومان
__________
۴۲۰۰۰۰ تومان

چاپ در کرج | چاپ حرفه ای | چاپ کارت ویزیت در کرج | طراحی لوگو در کرج | چاپ مهر در کرج | چاپ سیدی |چاپ انواع کارت ویزیت ، تراکت ، گلاسه ، ست اداری

محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی