خانه / تعرفه ست اداری

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارتیراژسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
ست اداری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت نامه
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۶۴۰۰۰۰ تومان
__________
-
ست اداری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت A4
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۷۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت نامه
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۷۲۰۰۰۰ تومان
__________
-
ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت A4
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۸۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
ست اداری کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت نامه
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۸۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
ست اداری کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد
۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
پاکت A4
سربرگ A4
سربرگ A5
-
ــــــــــ
-
۹۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی