خانه / تعرفه تراکت ریسو

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارتیراژسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۲۵۰۰۰ تومان
__________
-
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۱۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۵۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۱۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۱۷۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۱۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۳۴۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۱۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۴۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۱۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۸۰۰۰۰ تومان
__________
-
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۲۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۴۵۰۰۰ تومان
__________
-
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۲۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۹۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۲۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۳۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۲۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۶۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۲۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۷۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۲۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۱۴۰۰۰۰ تومان
__________
-
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۵۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۱۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
سفید ۸۰ گرم (ریسو)۵۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۲۰۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۵۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۶۸۰۰۰ تومان
__________
-
الوان ایرانی (ریسو)۵۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۱۳۶۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۵۰۰۰21 × A5 14/85یک رو ۱۶۰۰۰۰ تومان
__________
-
الوان خارجی (ریسو)۵۰۰۰21 × A4 29/7یک رو ۳۲۰۰۰۰ تومان
__________
-

چاپ در کرج | چاپ حرفه ای | چاپ کارت ویزیت در کرج | طراحی لوگو در کرج | چاپ مهر در کرج | چاپ سیدی |چاپ انواع کارت ویزیت ، تراکت ، گلاسه ، ست اداری

محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی