مقالات

زینک چیست؟

زینک چیست؟

تعریف فیلم و زینک

پس از اینکه مجله یا روزنامه ای از بخش حروف چینی خارج شد مسئولیت ادامه کاربه بخش دیگری از تشکیلات تولید محول می شود که به صورت یک محیط کاری مستقل و جدا حرکت می کند.
تهیه زینک چاپ مستقل برانجام مراحل متعدد عکاسی است .اولین شعبه این کار به استدیوی دوربین عکاسی Camera studio یا به طور خلاصه به شعبه عکاسی معروف است.در این شعبه فیلم های نگاتیو یا پزتیو را تهیه می کنندو برای تهیه زینک آنها را به کارمی برند.همه عکسها یت به صورت تصاویر خطی ، مانند نقاشی های سیاه و سفید و نمودارها و طرح های هنری یا به صورت رنگی ،مانند عکسی با رنگهای فراوان و فاقد خطوط مشخص هستند.هر یک از این دو نوع عکس نیازمند روشهای گوناگون عکاسی اند.
عکاسی از تصویر خطی برای تهیه فیلم نگاتیو بسیار راحت است چرا که همه چیز در تصویر وارونه شده و همه خطوط تیره تصویر به صورت خطوطی شفاف نمایان می شوند.این در حالی است که زمینه سفید تصویر به صورت تیره یا مات جلوه می کند. اما در تصاویری که دارای زمینه سایه روشن هستند،مثل عکس سیاه و سفید ،لازم است تا تصاویر به الگوهای نقطه ای تجزیه شود.قسمت های تیره عکس با نقطه های درشت و قسمت های روش آن با نقطه های ریز ساخته می شود.چشم انسان از دور قادر به تشخیص این نقاط از یکدیگر نیست و آن ها را به صورت سایه می بینند.برای درک بهتر این مطالب می توان باذره بین به عکسی در روزنامه نگاه کنیم.متصدی دوربین برای تبدیل عکس به الگوی نقطه ای ،تصویر اصلی را از میان آن چه «ترام» نام دارد،عکاسی می کند.صفحه ترام یک تکه فیلم است که سطح آن پرازنقاط ریز و متراکم است .درنتیجه به دلیل وجود ترام درهنگام عکاسی ،نگاتیو عکس به صورت الگوی نقطه ای تولید می شود.

تصاویر رنگی:
با نگاه به یک مجله، متوجه تصاویر رنگی بت ترکیبی از رنگ های مختلف می شوید.این تصاویر رنگی زیبا پس از تفکیک به وسیله ترام توسط عکاس و با تعیین میزان رنگ مورد نیاز به دست می آیند.چاپچی فقط با استفاده از چهار رنگ آبی،زرد،قرمز،مشکی موفق به خلق رنگهای بسیار متنوع می شود.در بخش چاپ ،به هنگام نگاه کردن به تصویر زیبایی که با چهاررنگ چاپ شده باشد،اصطلاحاً گفته می شودکه «ترام هایش روی هم خورده »واقیعت این است که رنگها «ترام ها»کنارهم چاپ می شوند،زیرا اگر روی یکدیگر چاپ شوند،عمل ترکیب رنگ انجام نمی شود.برای اینکه عمل ترکیب رنگ انجام شود عکاس در موقع تفکیک به ترام هر رنگ زتویه ای خاص می دهد تا هنگام چاپ روی یکدیگر قرار نگیرند.چاپی برای خلق چنین اثری به چهار زینک از یک تصویر رنگی نیاز دارد.یک زینک برای چاپ آبی ،یک زینک برای چاپ زرد، یکی برای قرمز،یکی هم برای چاپ مشکی.بنابراین در یک تصویر رنگی ،چهاررنگ بالا باید از یکدیگر تجزیه شوند.این کار را متصدی دوربین انجام می دهد.از او یک تصویر رنگی چهار بار عکاسی می کند و در دوربین خود هربار از یک فیلتر شیشه ای با رنگی متفاوت بهره می گیرد.همچنین در هر نوبت عکاسی در ترام استفاده می شود بنابراین هررنگ به صورت الگوی نقطه ای یا ترام نیز می آید.
امروزه دیگر مانند گذشته از فیلترهای رنگی استفاده نمی شود بلکه تجزیه رنگ به طور خودکار در دستگاه اسکنر انجام می گیرد این کار با گذراندن پرتویی از نور باریک و نقطه مانند بر سطح تصویر عملی میشود.بازتابش این پرتو نور به دستگاه رایانه وارد می شود.رایانه رنگ ها را تجزیه کرده ،درشتی و ریزی رنگهای موجود در تصویر هماهنگی داشته باشد.محصول نهایی اسکنر عبارت است از چهار فیلم مجزا ،یعنی همان چهار رنگ اصلی چاپ که از هر یک برای ساختن و تهیه یک زینک استفاده می شود.
مونتاژ صفحه:مسئولیت بعدی در این روند برعهده مونتاژ کار است.زمانی که هر صفحه مستقل بر طرح ،عکس،نوشته،و جز این ها به عنوان صفحه کامل و بدون غلط تایید شده،از تمامی صفحات، فیلم نگاتیو تهیه می کنند.سپس فیلم های نگاتیو به ترتیب خاصی در کنار یکدیگرقرار گرفته،مونتاژ می شوند تا در نهایت برای تهیه و زینک از آنها استفاده می شود.ترتیب صفحات کتاب در مونتاژ اصلاً مشابه ترتیب صفحات در یک مجله نیست.دلیل این امر واضح و روشن است می توان با نگاه کردن به ابعاد آن دو به تفاوت آنها پی برد.برای باز بینی کارهای مونتاژ از فرم مونتاژ شده پیش از تهیه زینک بر روی کاغذ حساس اوزالید نمونه ای گرفته می شود.تا مسئول فنی آخرین بررسی ها انجام دهد اگر غلطی وجود داشته باشد یا تغییری لازم باشد مقرون به صرفه تر آن است که پیش از تهیه زینک و شروع چاپ غلطها تصحیح شوندزیرا بعد از تهیه زینک چنین کاری مقرون به صرفه نیست .
تهیه زینک:
تصاویر و مطالب چیده شده با روش نور دادن (عکاسی)از فیلم نگاتیو (منفی)به سطح زینک آلومینیومی منتقل می شود.سطح زینک پوشیده شده از یک ماده شیمیایی بسیار نازک است که فیلم نگاتیو باید کاملاً برروی این سطح و در تماس مستقیم با آن قرار گیرد. این عمل با بکارگیری در چارچوب ویژه ای جهت تخلیه کامل هوای بین فیلم و زینگ انجام می شود که در محیطی خلأ مانند کاملاً به هم می چسبد . سپس این مجموعه زیر تابش نور مادون بنفش قرار گرفته از قسمت های شفاف فیلم نگاتیو نور عبور می کند و پوشش شیمیایی موجود بر سطح زینک را تحت تآثیر قرار می دهد . قسمت های تیره فیلم نگاتیو از عبور ممانعت می کند و در نتیجه به هنگام ظاهر توان بدون تغییرباقی می مانند . همچنین به هنگام کپی کردن از فیلم پزتیو (مثبت) وقتی نور از قسمت های تاریک عبور نمی کند سطح چاپ شونده باقی می ماند و قسمت های شفاف که نور خورده با ظهور زینک از بین می روند .
پس از آن که زینک با روش یاد شده در بالا دید با ماده شیمییایی شسته و ظاهر می شورد . این مادهشیمیایی بر لایه موجود در سطح زینک تاثیر می نهد . به این ترتیب که قسمت هایی از زینک که نور مادون بنفش به آن رسیده به هنگام تماس با دارو از بین می روند و به آلومینیوم ۹۹ درصد تبدیل شده به هنگام چاپ جاذب آن می شودو قسمتهایی که نور مادون بنفش به آن نرسیده با شستن دارو از بین نمی روند و به هنگام چاپ به روش لیتوگرافی آماده شده است و چون ورقه ای نازک و انعطاف پذیر است آن را به دور سیلندر ماشین چاپ افست می بندند.چاپ به روش لیتوگرافی بر مبنای این اصل استوار است که چربی و آب با هم مخلوط نمی شوند.قسمتهایی از زینک که مرکب را به خود می گیرند،مکانهایی هستند که تحت تابش نور قرار نگرفته اند .چاپ به این شکل شروع می شود که ابتدا نوردهای آب و سپس نوردهای مرکب بر سطح زینک ،آب و مرکب می دهند و سپس قسمتهای مرکب گرفته بر روی لاستیک منعکس می گردند و از روی لاستیک بر سطح کاغذ چاپ می شوند.
لیتوگرافی محل گرفتن فیلم و زینک را می گویند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.