جنس کارتیراژسایزیک رو
ــــــــــ
دو رو
چاپ عادی
__________
قیمت
فولدر سلفون مات یا براق
(۶ روز کاری)
۱۰۰۰A4یک رو
ــــــــــ
دو رو
3760000 تومان
__________
4620000 تومان
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰70 × 50یک رو2750000 تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰45 × 60یک رو2360000 تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰70 × 50یک رو1870000 تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰45 × 60یک رو1650000 تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰70 × 50یک رو4510000 تومان
__________
-
پوستر فوری گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰45 × 60یک رو3740000 تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰70 × 50یک رو2810000 تومان
__________
-
پوستر فوری تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰45 × 60یک رو2460000 تومان
__________
-
کاتالوگ فوری گلاسهتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
1150000تومان
___________
1540000تومان
کاتالوگ فوری سلفون ماتتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
1230000تومان
___________
1650000تومان
کاتالوگ فوری سلفون براقتک برگ28 × 20یک رو
ــــــــــ
دو رو
1230000تومان
___________
1650000تومان

چاپ در کرج | چاپ حرفه ای | چاپ کارت ویزیت در کرج | طراحی لوگو در کرج | چاپ مهر در کرج | چاپ سیدی |چاپ انواع کارت ویزیت ، تراکت ، گلاسه ، ست اداری