خانه / تعرفه کارت ویزیت

تعرفه تحریر و کتان تعرفه گلاسه تعرفه کارت ویزیت تعرفه پاکتA4،A5و… تعرفه تراکت ریسو تعرفه فاکتور تعرفه ست اداری تعرفه انواع لیبل تعرفه پوستر،فولدرو کاتالوگ تعرفه چاپ لیوان کاغذی

جنس کارتقیمت تحویل فوریقیمت تحویل عادی
گلاسه یکرو۲۵۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰ تومان
گلاسه دورو۳۳۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ تومان
سلفون مات یکرو۲۵۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰ تومان
سلفون مات دورو۳۳۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ تومان
سلفون براق یکرو۲۵۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰ تومان
سلفون براق دورو۳۳۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ تومان
سلفون براق دورگرد ۶ × ۹ دورو۶۲۰۰۰ تومان۵۶۰۰۰ تومان
سلفون مات دورگرد ۶ × ۹ دورو۶۲۰۰۰ تومان۵۶۰۰۰ تومان
سلفون مات مخملی یکرو -۴۸۰۰۰ تومان
سلفون مات مخملی دورو -۷۶۰۰۰ تومان
کتان معمولی یکرو۲۸۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰ تومان
کتان معمولی دورو۳۱۰۰۰ تومان۳۱۰۰۰ تومان
کتان آلمان یکرو۴۷۰۰۰ تومان۴۷۰۰۰ تومان
کتان آلمان دورو۵۷۰۰۰ تومان۵۷۰۰۰ تومان
سوسماری یکرو۳۲۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰ تومان
سوسماری دورو۳۸۰۰۰ تومان۳۸۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته مخملی ۶ × ۹ -۱۵۶۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته مخملی ۶ × ۶ -۱۰۶۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته طلاکوب ۶ × ۹ -۱۵۰۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته طلاکوب ۶ × ۶ -۱۰۰۰۰۰ تومان
طلا کارت لمینیت براق ۶ × ۹ -۱۶۶۰۰۰ تومان
طلا کارت لمینیت مات ۶ × ۹ -۲۰۶۰۰۰ تومان
سلفون مات برجسته ۶ × ۹ -۷۸۰۰۰ تومان
سلفون مات طلاکوب ۶ × ۹ -۱۱۶۰۰۰ تومان
سلفون مات مخملی برجسته ۶ × ۹ -۱۴۰۰۰۰ تومان
سلفون مات مخملی طلاکوب ۶ × ۹ -۱۷۶۰۰۰ تومان
سلفون مات مخملی ۶ × ۹ -۱۲۰۰۰۰ تومان
کارت ویزیت آهنربایی -۳۷۶۰۰۰ تومان
لمینیت براق ۶ × ۹ ۱۱۰۰۰۰ تومان۹۶۰۰۰ تومان
لمینیت براق ویزیتی ۴.۸ × ۸.۵ -۸۰۰۰۰ تومان
لمینیت براق مینی ۴ × ۷.۵ -۷۴۰۰۰ تومان
لمینیت براق طرح موج ۶ × ۹ -۹۶۰۰۰ تومان
لمینیت مات ۶ × ۹ -۱۳۶۰۰۰ تومان
لمینیت مات ویزیتی ۴.۸ × ۸.۵ -۱۱۸۰۰۰ تومان
لمینیت مات مینی ۴ × ۷.۵ -۹۴۰۰۰ تومان
لمینیت مات طرح موج ۶ × ۹ -۱۳۶۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته ۶ × ۹ ۱۱۰۰۰۰ تومان۹۶۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته ۶ × ۶ ۸۵۰۰۰ تومان۷۶۰۰۰ تومان
لمینیت برجسته طرح موج ۶ × ۹ -۹۶۰۰۰ تومان
کارت ویزیت آهنربایی با قالب شما -۴۲۶۰۰۰ تومان

 

چاپ سیدی | چاپ در کرج | چاپ حرفه ای در کرج | چاپ کارت ویزیت در کرج | طراحی لوگو در کرج | چاپ مهر در کرج | تراکت ، گلاسه ، ست اداری

محصولات و خدمات ما
خبر نامه
اطلاع از آخرین محصولات و خدمات چاپ سیدی